• w_morez-plakat600x600-stehovani.jpg
    w_morez-plakat600x600-stehovani.jpg
  • w_ma2_dsss.jpg
    w_ma2_dsss.jpg
  • w_l_morez.jpg
    w_l_morez.jpg

Morez stavební

Společnost, která od r. 2010 zajišťuje komplexní práce ve stavebnictví. Původní značku, avizující pouze elektroinstalační práce, nebylo možno nadále používat a vyvstala potřeba vytvořit nový, mnohoznačnější symbol. Silně zprofanovaný tvar-domeček prostým nakloněním o 45 stupňů přestává být domkem, ale stává se spíše šipkou a naznačeným směrem, vetknutá litera M tvoří pomyslné dispozice stavby. Striktně používané „projektové“ písmo Isonorm podtrhuje technické zaměření firmy.