IMAGE:

Eda Radostník

Eda Radostník, původem mravenečník, povoláním maskot. Ze začátku způsobil lehké zděšení – zadavatelka a zakladatelka projektu Snadné učení si pod pojmem „maskot“ představovala zajíčka či kočičku… a Botka se vytasil s mravenečníkem – domníval se totiž, ža zajíčků, kočiček, myšek a podobné havěti je mezi maskoty mnoho, zatímco mravenečníci jsou v tomto oboru zcela opomíjeni. Tak to napravil Edou. Eda byl vzat na milost – a osvědčil se. Mravenečníci se totiž nezdají!

IMAGE:
IMAGE: