IMAGE:
Pavel Botka
T: +420 723 222 913
E: pavel(&)botka.cz

Fakturační adresa / Billing address:
nám. Českých bratří 7
CZ-301 00 Plzeň
IČ / Company ID number: 68822731

Ateliér/studio PB v Plzni na Borech nemá otvírací hodiny, i když tam Botka většinou bývá – případnou návštěvu je nutno domluvit předem.

IMAGE: