IMAGE:

Vlajky

Botka si ve volných chvílích zoufalství navrhoval podobu nových státních vlajek. Nový zde znamená „reflektující politický a společenský stav té které země, panující teď, v současnosti“. Měl potřebu se vykřičet, tedy se domluvil s kumpánem panem Horou (který svými veselými plátny Botkovo depresivní defilé vlajek vyvažuje) a uspořádali v „domovské“ galerii Visio Art výstavu.
Botkovi se tedy moc neulevilo, jestli chcete co vědět.

IMAGE: IMAGE: IMAGE: IMAGE: IMAGE: IMAGE: IMAGE:
IMAGE: IMAGE: IMAGE: IMAGE: IMAGE: IMAGE: IMAGE: