IMAGE:

Evropské dny muzikoterapie 2018

Terapeutický vliv sóla na trombón byl v odborných kruzích dosud zcela opomíjen, Botka ho proto ztvárnil na plakátu Evropských dnů muzikoterapie.