IMAGE:

Jindřiška Holotová – 80

Koncert na počest paní Jindřišky Holotové, profesorky houslové hry na Konzervatoři v Plzni a dlouholeté vedoucí smyčcového oddělení tamtéž.