IMAGE:

Jiří Pazour v Domě hudby

Hlavním tématem koncertu je improvizace, která je také nejčastější metodou muzikoterapie a která může být komunikací, hrou, uvolněním, humorem a vtipem, sdílením nálady, energie a sounáležitosti.