IMAGE:

Jugendforum

Jak zapojit generaci Z do života obce? Co by omladina ráda viděla/zažila ve svém bydlišti? Jak přitáhnout mládež do komunální politiky? Aneb staří ptáci mluví s mladými!