IMAGE:

MoEns

„Soubor MoEns byl založen v roce 1995 skupinou pražských hudebníků a skladatelů, kteří chtěli do českého hudebního života vnést platformu pro profesionální interpretaci soudobé hudby v podobě stabilního hudebního tělesa. Cílem souboru je věrná a specializovaná interpretace, která podněcuje vznik náročných nových děl pro tento soubor. Základem repertoáru je hudba mladší generace českých skladatelů doplňovaná o vybraná zahraniční současná díla a hudbu klasiků 2. poloviny 20. století."
Co tedy na plakát? Tady je to jasné – klasický koncertní oblek a k němu moderní pruhaté fusekle!