IMAGE:

ASCEND

ASCEND je v roce 2003 založená česká konzultační společnost činná v oblasti ochrany životního prostředí, zejména ochrany ovzduší. O šestnáct let později byl Botka požádán vytvořit nový vizuál firmy. Původně používané žluté zubaté sluníčko doplňující název firmy napsaném v dnes již poněkud zamřelém fontu Eurostile tedy nahradil stuhou, která se mrská ve vánku – Botkovi dost dlouho trvalo, než ten symbol vjemu čistého vzduchu našel. A od brízou rozevláté stuhy vedla přímá cesta k námořní abecedě, která do nového vizuálu vnáší vtip a „tvrdí muziku“. Nyní používaný firemní font je systémové písmo Segoe UI – použití hlavního „domácího“ písma Microsoftu je vhodné pro bezproblémový přenos elektronických dokumentů všeho druhu.

IMAGE:
IMAGE: