IMAGE:

Chadim

Topenářská firma. Logotyp naohýbaný a seskládaný z topenářských trubek, litera H tvořena koupelnovým žebříkem. Koupelnový žebřík jako symbol firmy. Červená, protože teplo. Claim Honzy Košťála. A reklamní plakát jako parafráze slavného britského motivačního plakátu ze srpna 1939.

IMAGE: IMAGE: IMAGE:
IMAGE: IMAGE: