IMAGE:

Morez stavební

Stavební firma. Ve stavebnictví notně zprofanovaný tvar domečku se nakloněním o 45 stupňů stává šipkou a naznačeným směrem, vetknuté písmeno M tvoří pomyslnou dispozici stavby. Striktně používané technické písmo Isonorm a zelená barva jako připomenutí toho, že ekologie nám není lhostejná. Pták Morezák jako maskot firmy a glosátor dění.

IMAGE: IMAGE: IMAGE:
IMAGE: IMAGE: