IMAGE:

Restaurace Český Dvůr Beroun

– A čo si, súdruh Botka, predstavujetě pod takým pojmom „český“? Pivo? Lípu? Broušený sklo? Ladův kostelík na vršku? Jekot cirkulárky za plotem?
Restaurace ČESKÝ DVŮR je od března 2019 v novém, Botka dělal značku a bižuterii. V domě kdysi bývalo povoznictví, nezachovalo se nic. Čeho se chytnout? Je něco zvláštního? Není. Příběh? Není. Dvůr? Dávno není. Tak tedy zbývá to „český“. Pro Botku, ještě před pivem, lípou i kostelíkem znamenající „z vůle vrchnosti zbytečně komplikované a venkoncem zmršené“, případně „krásné, akorát že se tu dost hází klacky pod nohy“.
Vznikla tedy značka jakožto připomínka toho prapůvodního povoznictví — kůň, bryčka, potud vše v ažůru — jen kdyby nějaký dobrák neudělal ta kola od kočáru hranatá. Kůň se nadře, i když by jinak vůbec nemusel. Proč to dělat jednoduše, když to lze složitě, vítejte v Čechách.
Značka jako metafora toho našeho společného českého dvora.

IMAGE: IMAGE: IMAGE:
IMAGE: IMAGE: IMAGE: