IMAGE:

SOFTLINK

Firma Softlink, dceřiná společnost firmy Quantcom a. s., se zabývá sběrem dat pro distributory vody a plynu, řešením měření spotřeby vody a tepla a vyvíjením radiové technologie, IoT, hardware i software. Protože odečet a zpracování hodnot čítačů je „core business“ firmy, stal se součástí nového logotypu SOFTLINK specifický grafémem „O“, který má svoji podobou evokovat právě překlápěnou pozici číselníku, konkrétně z hodnoty 9 na hodnotu 10 (0 v řádu). Jak číslo 0, tak horní viditelná část „tušené“ číslice 9 je tvořena literou „O“, resp. jejím fragmentem. A všude tam, kde není umístění logotypu vhodné či možné, může být tento symbol používán samostatně.

IMAGE: IMAGE: IMAGE:
IMAGE: Image -